Pediatrická ambulancia


 • MUDr. Marián Patrik

 • Ambulancia všeob. lekára pre deti a dorast
 • Adresa: Hlavná 21
 • 059 51 Poprad-Matejovce
 • Tel.: 052/773 36 11
 • Mob: 0905 456 439
 •  
ORDINAČNÉ HODINY 
Pondelok07:15 - 12:00
Utorok11:00 - 15:00
Streda07:15 - 12:00
Štvrtok11:00 - 15:00
Piatok07:15 - 12:00
 • Poradňa pre dojčatá + očkovanie :                  streda 13:00 - 15:00
 
 • MUDr. Marián Patrik

 • Ambulancia všeob. lekára pre deti a dorast
 • Adresa: Hlavná 179
 • 059 38 Štrba
 • Tel.: 052/778 12 50
 • Mob: 0905 456 439
 •  
ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok13:00 - 15:00
Utorok07:15 - 10:00
Stredaneordinuje sa
Štvrtok07:15 - 10:00
Piatok13:00 - 15:00
 • Poradňa pre dojčatá + očkovanie :    pondelok a piatok 15:00 - 16:00


 • Spádová oblasť

 • Poprad - Matejovce , Poprad - Spišská Sobota , Mlynica 
 • + pacienti podľa slobodnej voľby lekára
 
 • Spádová oblasť

 • Štrba , Tartranská Štrba
 • + pacienti podľa slobodnej voľby lekára

Povinné očkovania
Odporučané očkovania
Očkovací kalendár

Povinné očkovania

 • Záškrt, Tetanus

 • Deti sa povinne očkujú tromi základnými dávkami a dvomi posilňujúcimi dávkami. Dospelí sa povinne preočkovávajú každých 15 rokov. Proti tetanu sa povinne očkujú aj osoby pri úrazoch, poraneniach a nehojacich ranách, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.
 • Čierny kašeľ, Detská obrna

 • Deti sa povinne očkujú tromi základnými dávkami a dvomi posilňujúcimi dávkami. 
 • Hib - Hemofilové invazívne nákazy

 • Deti sa povinne očkujú tromi  základnými dávkami počas prvého roku života. Očkovanie odporúčame pre osoby pred splenektómiou a osoby s funkčnou alebo anatomickou aspléniou.
 • VHB -Vírusová hepatitída typu B

 • Deti sa povinne očkujú tromi  základnými dávkami počas prvého roku života.  Očkovanie je povinné aj pre osoby vo zvýšenom riziku nákazy podľa paragrafu 7 vyhlášky 585/2008. Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o prevencii a kontrole  prenosných ochorení v znení vyhlášky č. 544/2011 Z.z. 

  Očkovanie je odporúčané pre osoby dispenzarizované pre chronické ochorenia pečene, hemofilikov, diabetikov, osoby s cystickou fibrózou, intravenóznych narkomanov, homosexuálov a promiskuitné osoby.
 • Pneumokoky - Pneumokokové invazívne ochorenia

 • Deti sa povinne očkujú tromi  základnými dávkami počas prvého roku života.  Očkovanie je povinné aj pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Očkovanie je odporúčané pre osoby dispenzarizované bez ohľadu na vek so závažnými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, s metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami, osoby pred splenektómiou s funkčnou alebo anatomickou aspléniou, osoby 59 a viac ročné. 
 • Osýpky, Mumps, Ružienka

 • Deti sa povinne očkujú jednou dávkou a jednou posilňovacou dávkou.