Základné informácie


 • Poskytovateľ:

 • SPRINGSAN, s.r.o.
 • Ústecko - Orlická 3301/26
 • 058 01 Poprad
 • IČO: 36 496 162
 
 • Zmluvné poisťovne:

 • Všeobecná ZP - ( 25)
 • Dôvera ZP - ( 24)
 • Union ZP - ( 27)
 

 • Štatutárny zástupca a odborný garant:

 • MUDr. Marián Patrik

 • Ambulantný  lekár:

 • MUDr. Marián Patrik
 • Pediater 
 • Detský imuno-alergológ
 • Dĺžka klinickej praxe: 30 rokov
 
 • Vzdelanie:

 • LFUK Bratislava - odbor pediatria
 
 • Odborné atestácie:

 • Pediatria
 • Klinická imunológia
 • Klinická genetika